Välkommen

Psykoterapi/samtalsbehandling

Vid; relationsproblem, kommunikationsproblem, oro/ångest, nedstämdhet, stress, personlighetsutveckling, vardagsbekymmer etc.

Kris-, förlust- och sorgbearbetning 

I livet drabbas vi av förluster av olika slag: när vi mister någon på grund av död, när vi förlorar någon på annat sätt; genom en skilsmässa, en trasig relation, någon som flyttat etc. Vi kan också drabbas av andra  förluster såsom förlust av kroppsdel/ kroppsfunktion, förlust av bilden av sig själv etc.

Samtal kring sex och samlevnad

Handledning

Erbjuder handledning enskilt eller i grupp.

"Handledning ska stå för en viktig och professionell hjälp i individers och gruppers utveckling" (Lauvås/Handal 2018).

"Syftet med handledning är att du genom reflektion... stärker din yrkesidentitet. Du får tillfälle att samtala om svåra situationer som uppstår i ditt arbete och som du genom fördjupad kunskap kan reflektera kring. Detta i sin tur bidrar till yrkesmässig och personlig växt. Du får därigenom ett redskap för att knyta ihop teori och praktik" (E-L Göthman, 2011).

Föreläsningar kring

Kommunikation och svåra samtal, sjukdomspåverkan på familjen, barn som närstående, sex och samlevnad, psykisk ohälsa, sorg och kris 

Utbildningsterapi

Jag erbjuder psykologer och terapeuter terapi, som

del i deras utbildning