Psykoterapi

Psykoterapi är en behandling i form av regelbundna samtal hos en utbildad psykoterapeut under kortare eller längre tid. Systemisk psykoterapi menar att problem och psykosociala symptom har sitt ursprung i relationerna mellan människor som finns i det nära sammanhanget t.ex. familj, nätverk och kollegor.


Behandlingen sker under fastställda ramar vad gäller tider, frekvens, tidsperspektiv och arvode.

En överenskommelse om detta görs i början av behandlingen och måste bygga på personens behov.


Psykoterapi kan betraktas som en samarbetsrelation mellan personerna och psykoterapeuten. I samtal söker de orsak och förståelse och förhållningssätt till personens bekymmer.


Psykoterapi kan bedrivas individuellt, med par, familjer eller i grupp och bygger på vedertagen psykoterapeutisk kunskap.


Många människor lider av psykisk ohälsa då personer hamnat i svårigheter som leder till personliga kriser. Symptom på psykisk ohälsa kan vara stress, oro, ångest, sömnbesvär och nedstämdhet.


Med större kunskap och medvetenhet om sig själv och sin omgivning får man genom psykoterapi ökad förmåga att förstå och påverka sitt eget liv.